phong cach singapore banner icid complex banner nha mau banner web
1 2 3 4

ĐƠN VỊ BẢO LÃNH CHO DỰ ÁN ICID COMPLEX

logo-vietcombankNgày 12/7/2017 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Hà Tây đã tiến hành ký kết hợp tác với công ty TNHH đầu tư xây dựng và trách nhiệm hạ tầng (ICID) về việc bảo lãnh dự án ICID Complex - Lô C37, Khu C tại khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn nhằm cam kết bảo lãnh cho người mua nhà tại dự án ICID Complex. Đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy giải pháp kinh doanh hiệu quả để song hành đem lại nhiều lợi ích tích cực cho khách hàng. 

 
thu cam ket bao lanh du an icid complex
Thư cam kết bảo lãnh dự án ICID Complex của Vietcombank gửi chủ đầu tư
Việc ký kết này nhằm thực hiện quy định tại Điều 56 về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Như vậy, những khách hàng muốn mua căn hộ ICID Compelx đã có thể hoàn toàn yên tâm vì đã có ngân hàng Vietcombank bảo lãnh. 
Quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai.  
1. Cơ sở pháp lý: - Luật kinh doanh bất động sản 2014; - Thông tư 07/2015/TT-NHNN. 
2. Luật sư tư vấn: Căn cứ Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai như sau: 
- Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai. 
- Phạm vi, điều kiện, nội dung và phí bảo lãnh do các bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm thực hiện trách nhiệm của bên bảo lãnh quy định tại khoản 3 Điều này và phải được lập thành hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh cho bên mua, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua. Hợp đồng bảo lãnh có thời hạn cho đến khi nhà ở được bàn giao cho bên mua, bên thuê mua. 
- Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và bên mua, bên thuê mua có yêu cầu thì bên bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết. 
- Việc bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định tại Điều này và quy định của pháp luật về bảo lãnh. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai quy định tại Điều 58 Luật kinh doanh bất động sản 2014 như sau: 
- Bên mua, bên thuê mua có quyền yêu cầu bên bán, bên cho thuê mua cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế tại công trình; 
- Bên bán, bên cho thuê mua có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để bên mua, bên thuê mua kiểm tra thực tế tại công trình. Bảo lãnh dự án là một đảm bảo để dự án được thực hiện đúng kế hoạch, nếu chủ dự án không triển khai thì người mua nhà vẫn có thể nhận nhà hoặc được trả lại tiền nhờ được bảo lãnh.

Căn cứ Điều 12 Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định vè bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai như sau: 
- Khi thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản 2014, ngân hàng thương mại phải tuân thủ các quy định sau đây: 
+ Nhà ở hình thành trong tương lai có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản; 
+ Trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở ký kết giữa chủ đầu tư và bên mua, bên thuê mua có quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư phải hoàn lại tiền cho bên mua, bên thuê mua khi chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết với bên mua, bên thuê mua; 
+ Ngân hàng thương mại đánh giá chủ đầu tư có khả năng thực hiện đúng tiến độ dự án và sử dụng số tiền ứng trước, các khoản tiền khác của bên mua, bên thuê mua đã trả cho chủ đầu tư đúng mục đích; 
+ Ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động; 
+ Thỏa thuận cấp bảo lãnh với chủ đầu tư, cam kết bảo lãnh phải phù hợp với quy định tại khoản 2, 3 Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản 2014; 
+ Cam kết bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải có hiệu lực đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày bàn giao nhà cho bên mua, bên thuê mua nhà ở theo thỏa thuận của chủ đầu tư với bên mua, bên thuê mua nhà ở. 
- Hợp đồng bảo lãnh theo quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản được lập dưới một trong các hình thức cam kết bảo lãnh quy định tại khoản 12 Điều 3 và Điều 15 Thông tư 07/2015/TT-NHNN. - Ngoài các quy định tại khoản 1, 2 Điều này, các nội dung khác về việc bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN. - Hồ sơ đề nghị bảo lãnh quy định tại Điều 13 Thông tư 07/2015/TT-NHNN
ket thuc tranghotline
  Để nhận được sự tư vấn, hãy liên hệ:
  Hotline 097 123 3386